درگاه پرداخت نقدی سامانه پیامک وندا


1- اطلاعات پرداخت (تایید یا عدم تایید) این فرم جایی ثبت نمی شود.
2- پرداخت آنلاین توسط تمام کارت بانک ها امکان پذیر است.
3- پس از پرداخت با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
4- مبلغ پرداختی را به ریال وارد نمایید.